روکش دندان

روکش دندان چیست؟

یک روکش، که گاهی اوقات به عنوان کلاه دندانی شناخته می شود، یک نوع بازسازی دندان است که به طور کامل کلاه یا ایمپلنت دندان یا دندان را محاصره می کند.

زمانی که یک حفره بزرگ سلامت جسمی دندان را تهدید می کند روکشهای اغلب مورد نیاز هستند.روکش  می تواند از مواد بسیاری ساخته شده باشد ، روکش های اغلب برای بهبود قدرت

یا ظاهر دندان ها مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که به طور قابل توجهی برای سلامت دندان ها مفید است، روش و مواد می تواند نسبتا گران باشد.

   فرم، عملکرد و ظاهر دندان های خراب ، دمیده شده و یا شکست خورده را جایی که دیگر فرمهای ترمیم ناپذیر نیستند و یا به طور بالقوه شکست خورده اند توسط روکش بازیابی میشود.

زیبایی شناسی دندان های ناخوشایند را بهبود میبخشد که نمی تواند با روش های زیبایی ساده تر اداره شود.

حفظ پایداری ساختاری و کاهش خطر شکستگی های دندان های بازسازی شده از جمله دندان هایی که ریشه پر شدهاند به عنوان درمان کانال ریشه،

به ویژه دندان های خلفی که تحت تاثیر نیروهای اکلوزالی قرار دارند، کاهش می یابد. همانطور که از نام این نام بر می آید، این تاج ها به طور کامل در یک آلیاژ فلزی مورد استفاده قرار می گیرند.

بسیاری ازآلیاژهای موجود وجود دارد و انتخاب یک آلیاژ خاص بر روی دیگری بستگی به عوامل متعددی از جمله هزینه، دست زدن،خواص فیزیکی، سازگاری زیستی دارد.

قیمت